Over Ramon Hagedoorn

Werkwijze

Bijeffect is in 2009 opgericht door Ramon Hagedoorn. Zijn werkwijze is te kenmerken als creatief, praktisch en strategisch. Met relativeringsvermogen en humor, maar ook analytisch en met doorzettingsvermogen vergroot hij de effectiviteit van organisaties. Hij helpt u bij het vertalen van uw missie in concrete activiteiten. En hij gebruikt de principes van het imkeren om mensen bewust te maken van hun kwaliteiten en die van anderen.

Vraaggericht vernieuwen

Ramon Hagedoorn studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
In 1998 startte hij als trainee bij het ministerie van onderwijs. In verschillende functies werkte hij onder andere als adviseur van minister Hermans. Niet bij specialistische afdelingen, maar juist voor overkoepelende vraagstukken. Vernieuwen vanuit de vraag vanuit de samenleving, vanuit de behoeften van mensen is steeds een rode draad geweest.
Een voorbeeld van vraaggericht vernieuwen is de Kennisrotonde. Dit programma hielp Ramon ontwikkelen vanuit het ministerie van OCW. Doel was om scholen te helpen met hun eigen vernieuwingsvragen, vanuit de mogelijkheden van ict. Ramon stapte in 2004 over naar Kennisnet om het programma uit te voeren. Werken vanuit de vraag, kijken naar bestaande mogelijkheden en pas daarna eventueel iets nieuws ontwikkelen was het even simpele als effectieve principe van de Kennisrotonde. Hetzelfde principe was leidend in zijn volgende baan bij de samenwerkende Rijksinspecties. Ramon werkte daar als programmacoördinator Opleidingen aan het vergroten van het effect van toezicht en het verminderen van toezichtlast voor bedrijven en instellingen.

Ook bij de opdrachten die Ramon doet via Bijeffect werkt hij als vraaggerichte vernieuwer, gecombineerd met de principes van het bijen houden.

Ramon Hagedoorn woont met zijn vriendin Miranda van Elswijk en kinderen Niels en Sofie in Gouda.

Meer weten? Neem contact op.