Portfolio

Hieronder staat een overzicht van opdrachten die Ramon Hagedoorn doet voor gemeenten en andere organisaties. Meer weten? Neem contact op.

Werk voor gemeenten

Ramon werkt regelmatig op freelance basis voor gemeenten op het terrein van onderwijs, werk en welzijn. Zo werkte hij voor de gemeente Leiden, waar hij zich onder andere richt op (de toekomst van) het peuterspeelzaalwerk. Bij de gemeente Gouda houdt hij zich bezig met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Workshops en trainingen

In 2015 organiseerde de gemeente Leiden een kennisdag. Ramon hield een presentatie over hoe bijen hun kennis opdoen en delen.

Eveneens in 2015 organiseerde de afdeling Sociaal Domein van de gemeente De Ronde Venen een dag, waarop Ramon onder andere vertelde dat de bijen niet vergaderen en geen effectmetingen houden, maar toch effectief hun werk doen.

In 2013 en 2014 werkte Ramon voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Onderwerpen waar hij zich mee bezighield, waren de verzelfstandiging van het basisonderwijs, het opzetten van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), peutervoorzieningen, de herinrichting van het leerlingenvervoer, de aanpak van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid en het versterken van de relatie onderwijs-arbeidsmarkt.

In november 2012 hield Ramon een lezing bij één van de Rotterdamse loges van de Vrijmetselaars.

Op 15 november 2012 kwamen medewerkers van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude bij elkaar om te praten over de fusie tussen deze gemeenten en over het jaarplan. Ramon hield een presentatie over her jaarplan van de bijen.

In oktober 2012 was er een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Ramon een presentatie hield.

De Algemene Pensioengroep (APG) sloot op 10 november 2011 zijn HRM-dag af met een lezing Bijeffect.

In oktober ging Rabobank International op een managementdag aan de slag met de bijenmetafoor.

Op 16 juni gebruikte de Erasmus Universiteit na een lezing van Ramon de bijeffect-principes om na te denken over hun strategie-ontwiikkeling. Vooral het werken aan een collectieve ambitie, de bijendans en de kracht van goede huisvesting en voorzieningen spraken tot de verbeelding.

In februari was Ramon bij een bijeenkomst van De Baak over wat we kunnen leren van de creatieve industrie. Er bleken parallellen met de bijenwereld te zijn: succes is aan de ene kant afhankelijk van creativiteit en intuïtie en aan de andere kant van een strakke bedrijfsvoering.

Philips Healthcare ging op 27 januari aan de slag met Bijeffect. Na een inleiding van Ramon gebruikte Philips de principes van Bijeffect om na te denken over de toekomststrategie van het bedrijf.

Ramon was aanwezig bij een bijeenkomst van De Baak over duurzaamheid. Hij gaf aan dat de factoren die de mysterieuze bijensterfte veroorzaken, overeenkomen met de mondiale problemen rond duurzaamheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ziektes, gif en gebrek aan plantenvariëteit. De problemen oplossen is lastig. Bijenvolken zijn als duurzame productiesystemen te beschouwen en passen zich aan de vraag en de mogelijkheden in de omgeving aan. Wij hebben veel aandacht voor economische groei, maar bijen leren ons dat groei maar in specifieke omstandigheden effectief is. Een duurzaam systeem kan net zo makkelijk groeien als krimpen en groei of krimp zeggen weinig over de duurzame kwaliteit van een systeem.

Op een bijeenkomst over vernieuwing en samenwerking trok Ramon de parallel met de bijen. Effectief samenwerken in een complexe omgeving hebben bijen letterlijk in de genen. Wij zijn op dat terrein nog maar aan het leren kruipen!

Ramon Hagedoorn werkte van november 2009 tot en met juli 2010 als beleidsadviseur jeugd bij het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Hij begeleidde onder andere de ontwikkeling van Brede Scholen in de Indische Buurt.

Op 9 februari 2010 gaf Ramon een college aan zo’n 130 studenten van de opleiding Small Business & Retail Management van de Hogeschool Rotterdam. Hij vertelde wat we kunnen leren van de wereld van de bijen. De studenten gebruiken die kennis als ze een bedrijfsanalyse gaan maken.

In december 2009 werkte Ramon aan het competentiemanagement bij het ministerie van OCW.

In december gaf Ramon een presentatie in zijn bar over duurzaam onderwijs.

Het Buitenhuis organiseerde op 12 november 2009 een bijeenkomst voor de Adviesraad junior, een netwerk van jonge inspectiemedewerkers. Ramon hield een workshop over de imker als rolmodel voor de inspecteur.

Op 10 november 2009 hield Ramon een presentatie bij de Colo-lunch, een bijeenkomst voor alle medewerkers van Colo, de vereniging van kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Onderwerp was de toekomst van de vereniging.

Op 15 oktober 2009 was de Dag van de Inspecteur. Ramon hield een workshop over de imker als rolmodel voor de inspecteur.

Op 12 oktober 2009 was de eerste managementconferentie van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR). OBR is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ramon ging in op de manier waarop bijen hun organisatie en bedrijfsvoering aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vervolgens gaf hij aan waarom daarbij een imker nodig is.

In augustus 2009 gaf Ramon een workshop over leiderschap bij PPAC, het Project-, Programma- en AdviesCentrum van het ministerie van Justitie.

Voor Het Buitenhuis begeleidde Ramon een groep hoogbegaafde kinderen rond het thema duurzaamheid.

Op 24 juni was de slotdag van een opleiding voor ervaren inspecteurs: De kunst van het toezicht. Ramon gaf een inleiding over de imker als inspecteur.

Ramon gaf in maart 2009 een presentatie bij Lamar Communicatie, een communicatiebureau in Amsterdam.