Portfolio

Hieronder staat een greep uit de opdrachten van Ramon. Meer weten? Neem contact op.

Werk voor gemeenten

Ramon werkt regelmatig op freelance basis voor gemeenten op het terrein van onderwijs, werk en welzijn. Zo werkte hij voor de gemeente Alphen aan den Rijn onder andere aan de herinrichting van het leerlingvervoer. Voor de gemeente Leiden richtte hij zich op (de toekomst van) het peuterspeelzaalwerk. Bij de gemeente Gouda houdt hij zich bezig met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Workshops en trainingen

In het Leertraject Strategisch Toezicht staan strategische vraagstukken rondom vernieuwing van toezicht centraal. Verschillende ex-deelnemers hebben een netwerk opgericht: het Toezicht Innovatie Netwerk (TIN). Het vormt een podium voor toezichthouders van alle rijksinspecties om kennis en ervaringen uit te wisselen en er samen voor te zorgen dat het toezicht zich blijft ontwikkelen. In 2020 was er een bijeenkomst waarbij Ramon vanuit de wereld van de bijen en de imker bekeek wat kansen hiervoor zijn.

In 2019 was er een bijeenkomst met de raden van gemeenten in Midden-Holland over de samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Ramon liet zien dat je kunt samenwerken, ook al heb je verschillende doelen en projecten.

In de zomer van 2019 hield Ramon een aantal lezingen bij afdelingen van de gemeente Gouda over klantgericht werken en het verkennen van de omgeving.

In ’t Gooi wordt al lang samengewerkt als het gaat om natuurbeheer. De manier waarop dat gebeurt, vertoont veel parallellen met de manier waarop bijen samenwerken.

Tijdens TEDxGouda in september 2018 hield Ramon een TEDtalk over wat mensen kunnen leren van bijen.

In 2015 organiseerde de gemeente Leiden een kennisdag. Ramon hield een presentatie over hoe bijen hun kennis opdoen en delen.

Eveneens in 2015 organiseerde de afdeling Sociaal Domein van de gemeente De Ronde Venen een dag, waarop Ramon onder andere vertelde dat de bijen niet vergaderen en geen effectmetingen houden, maar toch effectief hun werk doen.

In november 2012 hield Ramon een lezing bij één van de Rotterdamse loges van de Vrijmetselaars.

Op 15 november 2012 kwamen medewerkers van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude bij elkaar om te praten over de fusie tussen deze gemeenten en over het jaarplan. Ramon hield een presentatie over het ‘jaarplan’ van de bijen.

In oktober 2012 was er een bijeenkomst van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar Ramon een presentatie hield.

De Algemene Pensioengroep (APG) sloot op 10 november 2011 zijn HRM-dag af met een lezing Bijeffect.

In oktober ging Rabobank International op een managementdag aan de slag met de bijenmetafoor.

Op 16 juni gebruikte de Erasmus Universiteit na een lezing van Ramon de bijeffect-principes om na te denken over hun strategie-ontwiikkeling. Vooral het werken aan een collectieve ambitie, de bijendans en de kracht van goede huisvesting en voorzieningen spraken tot de verbeelding.

In februari was Ramon bij een bijeenkomst van De Baak over wat we kunnen leren van de creatieve industrie. Er bleken parallellen met de bijenwereld te zijn: succes is aan de ene kant afhankelijk van creativiteit en intuïtie en aan de andere kant van een strakke bedrijfsvoering.

Philips Healthcare ging op 27 januari aan de slag met Bijeffect. Na een inleiding van Ramon gebruikte Philips de principes van Bijeffect om na te denken over de toekomststrategie van het bedrijf.

Ramon was aanwezig bij een bijeenkomst van De Baak over duurzaamheid. Hij gaf aan dat de factoren die de mysterieuze bijensterfte veroorzaken, overeenkomen met de mondiale problemen rond duurzaamheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ziektes, gif en gebrek aan plantenvariëteit. De problemen oplossen is lastig. Bijenvolken zijn als duurzame productiesystemen te beschouwen en passen zich aan de vraag en de mogelijkheden in de omgeving aan. Wij hebben veel aandacht voor economische groei, maar bijen leren ons dat groei maar in specifieke omstandigheden effectief is. Een duurzaam systeem kan net zo makkelijk groeien als krimpen en groei of krimp zeggen weinig over de duurzame kwaliteit van een systeem.

Op 9 februari 2010 gaf Ramon een college aan zo’n 130 studenten van de opleiding Small Business & Retail Management van de Hogeschool Rotterdam. Hij vertelde wat we kunnen leren van de wereld van de bijen. De studenten gebruiken die kennis als ze een bedrijfsanalyse gaan maken.

Het Buitenhuis organiseerde op 12 november 2009 een bijeenkomst voor de Adviesraad junior, een netwerk van jonge inspectiemedewerkers. Ramon hield een workshop over de imker als rolmodel voor de inspecteur.

Op 15 oktober 2009 was de Dag van de Inspecteur. Ramon hield een workshop over de imker als rolmodel voor de inspecteur.

Op 12 oktober 2009 was de eerste managementconferentie van het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (OBR). OBR is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ramon ging in op de manier waarop bijen hun organisatie en bedrijfsvoering aanpassen aan veranderende omstandigheden. Vervolgens gaf hij aan waarom daarbij een imker nodig is.

In augustus 2009 gaf Ramon een workshop over leiderschap bij een adviescentrum van van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Voor Het Buitenhuis begeleidde Ramon een groep hoogbegaafde kinderen rond het thema duurzaamheid.

Op 24 juni 2008 was de slotdag van een opleiding voor ervaren inspecteurs: De kunst van het toezicht. Ramon gaf een inleiding over de imker als inspecteur.